Hakkımızda

Geçtiğimiz son on yılda finans sektörü de diğer bütün sektörler gibi büyük veri analitikleri ve onun sunduğu fırsatlarla dönüşmeye başladı. Finansal veri bilimi, kişilerin farklı veri kaynaklarından beslenerek kredi ve risk profillerinin oluşturulmasından, otomatik alım-satım algoritmalarının modellenmesine kadar pek çok alanda pratik ve başarılı uygulama alanları buldu.

Günümüzde ise veri bazlı karar destek sistemleri finans piyasasındaki karar vericiler için artık sıradan ve zorunlu bir gereklilik halini aldı. Bilgi akışlarının hızı, kompleks sosyal çevre ve bunlara ilişkin değişkenlerin verimli bir şekilde analiz edilebilmesi gibi faktörler veri ve yazılım destekli uygulamaları zorunlu hale getirdi.

Büyük veri analitiklerinin uygulama başarısı ise verinin ulaşılabilirliği ve sayısal olarak modellenebilirliği ile orantılıdır. Finans ve finansal yönetim disiplinleri ise bilgisayar destekli sistemlerden çok daha önce neredeyse 100 yıldan uzun bir süredir kantitatif modelleme geleneğine sahiptir ve karar vericiler, kararlarında her zaman veriye en geniş alanı ayırmıştır. Bu yüzden finans gibi verilere bağımlı bir alanda veri analitiklerinin büyük başarılar sağlaması beklenen bir sonuçtur.

Datakapital’de finans dünyasında büyük veri analitiklerinin getirdiği fırsatları ortaya çıkarmayı ve her kesimden finans piyasası katılımcıları için faydalı olabilecek uygulamalar geliştirmeyi hedefliyor. Web sitemizde başta Borsa İstanbul şirketlerinin işlenmiş bilanço analitiklerini, enstrümanlara ilişkin büyük veri analizlerini, işlenmiş metrikleri bunun yanı sıra finans piyasası katılımcılarına faydalı olabilecek içerikleri bulabilirsiniz.

Sitemizde yayınlanan içerikler, veri analizleri, görselleştirilmiş bilgiler ve analiz araçlarının büyük bir kısmı bireysel kullanıcılar için ücretsizdir. Bunun yanı sıra Datakapital’in ücretli derin analiz olanaklarını ve karar destek sistemlerini web sitemiz üzerinden satın alarak kullanabilir, farklı iş birliği olanakları ve fikirler için bize bu linkten ulaşabilirsiniz.