Yazar: Ahmet Toprak

Ürün geliştirme sürecimiz devam ederken Datakapital’in ortaya çıkmaya başlamış olan beta versiyonunu yayına aldık. Böylece dizayna ve fonksiyonlara ilişkin kullanıcı tecrübelerini öğrenebilir ve sizden gelen geri dönüşlere göre ürünümüzü iyileştirebiliriz. Datakapital Beta 1.0 Versiyonda aşağıdaki fonksiyonlar ve içerikler bulunacak; *Kurumsal sayfalar, ürünün ve endüstrinin geleceğini ilişkin firma öngörüleri. *Sosyal bilimler ve data analitik temelli farklı konularda entelektüel içerikler. *Bist-100 hisse senetlerine ilişkin saatlik bazda Twitter verilerine ilişkin metrikler. *Projeye ilişkin hedeflenen ve ulaşılan milestoneler, bunlara ilişkin bilgiler. Beta versiyonda, ürünün full versiyonu için ulaşacağımız dizaynı kullanıcılara açacağız ancak sadece yukarıda belirtilen fonksiyonlar açık olacak. Diğer fonksiyonları pasif modda görebileceksiniz. Önümüzdeki…

Read More

Datakapital doğal dil işleme modüllerinin ar-ge’sini 2021 yılı Ağustos ayında tamamen özkaynaklarını kullanarak tamamlamıştı https://datakapital.com/blog/datakapital-tur-belgesi-ile-lisanslandi/ ar-ge süreci tamamlanan modüller baz alınarak Datakapital’in SaaS bir ürüne dönüştürülmesi planlanıyordu. Firma bu ürün geliştirme süreci için KOSGEB’in ür-ge teşvik programına başvurdu ve proje kabul aldı. Ür-ge teşvik programı 12 aylık bir sürecin sonunda Datakapital’in SaaS bir ürüne dönüşümünün tamamlanmasını öngörüyor. Böylece planlanan vizyona uygun olarak 2023 yılı Mayıs ayında ürünü piyasaya sürmeyi planlıyoruz. SaaS ürünümüzün,  farklı kategoriler ve iş sahaları için sentiment analiz ve psikometri verilerini işleyen ve bunların çıktılarını baz alarak iş istihbaratı raporları üreten bir ürün olmasını hedefliyoruz. Ür-ge sürecinin sonunda…

Read More

Anlama ilişkin sorunlar dilbilimi olduğu gibi felsefe, mantık, ruhbilim, toplumbilim, vb. dalları da çok yakından ilgilendirir. Dijital dünyada interdisipliner bir alan olarak çalışan iş istihbaratı (business intelligence) için de durum böyledir. Anlambilim, anlam bilimi ya da semantik; dilde anlamları inceleyen bilim dalıdır. Anlam bilimi felsefî / mantıksal ve dilbilimsel olmak üzere iki farklı açıdan ele alınır. Felsefî ya da mantıksal yaklaşım; göstergeler (Bir şeyi belirtmeye yarayan şey, belirti, işaret) ya da kelimeler ile bunların göndergeleri (Bir göstergenin belirttiği varlık ya da nesne) arasındaki bağlantıya ağırlık verir ve adlandırma, düz anlam, yan anlam, doğruluk gibi özellikleri inceler. Dilbilimsel yaklaşım zaman içinde…

Read More

Türkiye’nin de üyesi olduğu Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Örgütü’nün (EUROCONTROL) yayınladığı rapora göre Avrupa’daki uçuş cereyanında önemli değişiklikler meydana geldi. Kurum, 11 – 17 Ağustos aralığına göre veriler yayınladı. Avrupa’da Toplam Uçuş Trafiği 11-17 Ağustos aralığında Avrupa’da 30,242 uçuş gerçekleşti. Bu sayı önceki haftayla aynı olsa da büyüklük olarak 2019’un aynı döneminin %87’lik kısmına tekabül ediyor. Ayrıca bu sayı EUROCONTROL’ün geçen Nisan ayında yaptığı tahminlere de ulaşmış değil. Tatil dönemi ve Jet yakıtı fiyatlarının düşmesi ise (340 cent / galon) uçuşları olumlu etkiledi. Avrupa Uçuş Trafiği, 22 Ağustos 2022 En Yoğun Firmalar RyanAir, haftalık 3,015 uçuşla en fazla uçuş gerçekleştiren…

Read More

Rus Gazı, başta Avrupa olmak üzere birçok ülke için büyük önem arz eder. Özellikle siyasi kriz anlarında Rusya – Avrupa arasında doğalgaz kritik bir rol oynar. Ukrayna krizinin başlamasından itibaren Rusya’dan Avrupa’ya geçen enerji akışında birçok değişiklik meydana geldi. Doğalgaz Satışında Düşüşler ve Yükselişler Gazprom, doğalgaz satışının geçen senenin Ocak – Nisan dönemine göre Avrupa Birliği ve Türkiye için %26,9 oranında azaldığını açıkladı. Şirket, bu dönem için gaz üretiminin ise geçen yılın aynı dönemine oranla %2,5 düştüğünü söyledi. Rusya’da iç piyasa açısından da düşüş gerçekleşti. Şubat ayının mevsim normallerinin üstünde sıcak olmasından dolayı ülke içindeki tedarik de 3,76 oranında düştü.…

Read More

İstihbarat Kelimesinin Kökeni İstihbarat kelimesi Arapça kökenli olup istihbar kelimesinin çoğuludur. İstihbar, “haber alma, bilgi edinme” anlamına gelir.[1] İstihbar etmek de haber edinmek anlamındadır.[2] İstihbarat genel olarak alınan haberler anlamında kullanılır.[3] Tekniğini de içeren geniş bir tanım olarak istihbarat “Farklı ulusların veya operasyon kapsamındaki yerin doğrudan doğruya veya potansiyel olarak kayda değer planlarının bir ya da birden fazla yönü hakkında her türlü bilginin toplanması, değerlendirme (kıymetlendirme), analiz, birleştirme ve yorumlanması sonucu ortaya çıkan bilgidir.”[4] Business Intelligence – İş İstihbaratı Nedir? Günümüzde istihbarat çalışmaları sadece devlet eliyle değil özel sektör aracılığıyla da yürütülmektedir. İş istihbaratı da denen bu alanın karşılığı “Business…

Read More

Sosyal medyada duygu etkileşimi gün geçtikçe hızlanmaktadır. Bu etkileşim zamana, yere, olaya göre farklı şekiller alır. Etkileşim sayesinde sosyal medya mecraları toplumu yönlendiren araçlar haline gelmiştir. İnsanların yüz yüze olmayan ortamda etkileşimlerinde duygunun önemli yeri bulunmaktadır. Bu süreç sentiment analysis (duygu analizi) denen yöntemlerle incelenir. Duygu analizi (fikir madenciliği veya duygusal yapay zekâ olarak da bilinir), “duygusal durumları ve öznel bilgileri sistematik olarak tanımlamak, çıkarmak, ölçmek ve incelemek için doğal dil işleme, metin analizi, hesaplamalı dilbilim ve biyometrinin kullanılmasıdır.”[1] Duygusal Bulaşıcılık Bulaşma kelimesi (contagion), Latince contagio kelimesinden türemiştir ki bu kelime de con- (birlikte), tangere (dokunmak) kelimelerinin birleşimidir.[2] Her ilişkinin…

Read More

Sentiment Analiz dediğimiz duygu analizi birçok araştırmada kullanılan önemli bir metottur. Duygu analizinin kullanıldığı yerlere siyasi, ekonomik, kültürel analiz yapan yazılım araçları örnek verilebilir. Örneğin onemilliontweetmap adlı bir internet sitesi atılan tweet’lerin duygu durumuna göre bölgeleri renklere ayırmaktadır. Buna benzer farklı yollar da vardır. Peki farklı bir soru soralım: İnsanların yüz rengi de duygu durumuna göre değişseydi ne olurdu? Zihin – Yüz Refleksi İlişkisi Bilinç dediğimiz olgu insanın derinliklerinde, insanın davranışlarında temel öneme sahip bir yapıdır. Bugün hala net olarak tanımlanmış bir yapı olmasa da bilincin oluşumunda birçok farklı etken mevcuttur. Geçmişimiz, doğal veya arkadaş çevremiz, yaşadığımız yer, tercihlerimiz… hepsinin…

Read More

Doğal Dil İşleme, insanların kendi aralarında anlaşmak için kullandıkları dili insan – bilgisayar etkileşiminde en üst düzeye çıkarmak veya farklı doğal dilleri kullanan insanlar arasında iletişimi güçlendirmek üzere çözümler üreten bilim alanıdır. Bilgisayar bilimleri sahasında “dil” kavramı genelde programlama dilleri (C, Java vb.) için kullanılmakta olduğundan, doğal dil işleme alanında kişilerin kendi aralarında anlaşmak için kullandıkları dil “doğal dil” olarak adlandırılmaktadır.[1] Doğal dil işleme (DDİ) süreçleri dilden dile değişiklik göstermektedir. “Bilgisayar, önce kelimenin kökü üzerine gelen eklerle birlikte dönüşümüne bakar, buna kelime bilimi denir. Bundan sonra cümledeki kelimelerin dizilimine göre ne anlama geldiğini anlamaya çalışır buna söz dizim denir. Ardından…

Read More