Browsing: İş

Marka Nedir? Marka kavramın kökeni Orta Çağ Avrupa’sına kadar uzanır. O dönemde  kendilerinin olduğunu göstermek amacıyla at sahiplerinin atlarını damgalamasına…

Girişim sermayesi (venture capital (“VC”)) yatırım sözleşmeleri portföy yönetim şirketlerinin belkemiğini oluşturmaktadır. Satın alınacak şirketin satın alım prosedürü, satın alınacak…

Amerikalı iktisatçı D.W. Jorgenson tarafından 1960’larda geliştirilen neoklasik yatırım modeli ana fikri, firmaların kar maksimizasyon davranışıdır. Neoklasik yatırım modeli kar…

Market Cannibalization, Market ya da Pazar yamyamlığı, bir şirketin yeni ürününü piyasaya sürdükten sonra eski ürününün satış payındaki kaybına denir.…