Browsing: İş

İstihbarat Kelimesinin Kökeni İstihbarat kelimesi Arapça kökenli olup istihbar kelimesinin çoğuludur. İstihbar, “haber alma, bilgi edinme” anlamına gelir.[1] İstihbar etmek…

Sahtecilik Karşıtı Ticaret Anlaşması Sahtecilik Karşıtı Ticaret Anlaşması (ACTA), fikri mülkiyet haklarının korunmasına ilişkin uluslararası standartlar belirlemek amacıyla oluşturulmuş, yürürlüğe…