Hakkımızda

Küresel kompleksite ile nasıl başa çıkabiliriz?
“Alternatif ve asimetrik yaklaşımlarla.”

Datakapital A.Ş alternatif veri kaynaklarını, makine öğrenimi disiplinleriyle işleyerek kullanıcılar için çeşitli alanlarda veri bazlı karar destek sistemleri üretir. Alternatif veri vurgusu firmanın vizyonunu belirgin bir şekilde ortaya koyan önemli bir detaydır. Araştırma alanı fark etmeksizin konuya her zaman doğrusal ve konvansiyonel olmayan verileri tespit ederek ve bunları merkeze alarak yaklaşmaya çalışırız.

Rekabet gücünü giderek kaybeden klasik analiz yaklaşımları ve günümüzde büyük veri temasının sunduğu olanaklar, alternatif verilerin daha isabetli tahminler üretmesini sağlamaktadır. Her alanda insan davranışını çeşitli kaynaklardan ölçmeye çalışan bu yaklaşım, sosyal bilimlerde analizin öznesi olan insana ilişkin doğrudan ve mikro ölçekte bulgulara ulaşabilmektedir.

Datakapital misyonunu da bu eksende tanımlar. İnsan davranışı ve kitlelerin eğilimlerini; bilgisayar destekli uygulamalarla, alternatif veri kaynaklarıyla besleyerek ve sayısallaştırarak ölçmek firmamızın misyonudur.

İnsan davranışına ilişkin sayısal disiplinlerin, temelde sosyal bilimler teknolojilerinin geliştirilmesiyle ilerleyeceğine düşünüyoruz. Her alanda ileri segmentasyon çabaları, psikometrik yaklaşımlar ve çeşitli destekleyici psikolojik envanterlerin de bu teknolojilerin merkezinde yer alacağına inanıyoruz.

Firmamızın vizyonu ise bahsedilen metodolojiler ekseninde uygulamalar ve dijital ürünler geliştirerek, bu alandaki entelektüel birikimi arttırmak ve endüstriyel eko-sistemin ilerlemesine katkı yapmaktır. Böylece, gelecekte de sosyal bilimler teknolojileri geliştirmeyi sürdürmeyi ve sosyal bilimlerin metodolojik olanaklarını esnetmeyi planlıyoruz.

Web adresimizde şu anda yayınlanmakta olan dijital ürün, Datakapital’in doğal dil işleme ve sentiment analiz teknolojilerinin bir kompozisyonu olarak geliştirilmiştir. Finansal içerikleri işleyerek ve kategorize ederek; farklı finansal enstrümanlar ve farklı ölçekteki finansal karar vericiler için oluşturulmuş bir karar destek sistemidir.

Yayında olan dijital ürün dışında firmamız, müşterinin talebine göre özelleştirilmiş sistemler tasarlamakta ya da talep edilen analitiklere yönelik çıktılar oluşturmaktadır. Kampanya ya da takip bazlı, kısa veya uzun vadeli özelleştirilmiş uygulamaların tasarlanması da firmamızın verdiği hizmetlerden birisidir.

2019 yılından bu yana faaliyetlerini sürdürmekte olan Datakapital, dünyada ve Türkiye’de yeni gelişmekte olan faaliyet alanındaki teknik uzmanlığını ve kurumsal tecrübesini sürekli arttırmaktadır.

Yardım için
her zaman buradayız!
216 709 72 93