Yazar: Hakan Kara

Laffer eğrisi, gelir düzeyindeki artışın vergi gelirleri üzerindeki olumlu etkisinin, vergi haddindeki düşmenin vergisi geliri üzerindeki olumsuz etkisinden büyük olabileceğini varsayılmaktadır. Vergi Geliri = Vergi Haddi x Gelir. Vergi haddi düşünce ve buna bağlı olarak gelir düzeyi artınca, vergi gelirinin artabileceği içeren bu varsayım aşağıdaki grafikte gösterilmiştir. Amerikalı iktisatçı Arthur Laffer’e itifen Laffer eğrisi diye adlandırılan hörgüç biçimindeki eğri, vergi gelirini vergi haddiyle ilişkilendirmektedir. Laffer eğrisine göre, vergi haddi ile vergi geliri arasında önce aynı sonra ters yönlü ilişki vardır. Vergi haddi arttıkça vergi geliri önce artar sonra azalır. Laffer eğrisinin yatay ekseni kestiği ilk nokta, vergi haddinin % 0…

Read More

ChatGPT içerik üretimi alanında insanla yarışabilir mi? Otomasyon çabaları yüzlerce yıldır devam ederken her yeni gelişmede insanların işlerini kaybedebileceğine ilişkin abartılı yorumlar okuyoruz ve pek çoğu gerçekleşmiyor ya da beklenenden daha yavaş oluyor. Peki yapay zeka ve makine öğrenimi teknoloji dalgası bundan daha farklı olabilir mi? ChatGPT’nin doğal dil işleme kabiliyetinin devrim niteliğinde olduğunu hemen herkes kabul ediyor. Bu teknolojinin kullanıcılara açılmasının ardından ilk tehdit edeceği mesleklerin ise içerik üreticileri ve gazeteciler olduğu düşünülmüştü ancak yeni yapılan bir araştırma bu tahmini desteklemiyor. Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’nde öğrenim gören doktora öğrencileri Shakked Noy ve Whitney Zhang’ın bir çalışmasına göre, veri analistleri ve…

Read More

İsrail’in nükleer kapasitesi hakkında enformetik bir inceleme İsrail 1948 yılındaki resmi kuruluşunun hemen ardından nükleer silahlanma ile ilgili çalışmalara başlamıştır. 1950’li yıllarda Fransa ile nükleer reaktörlerin geliştirilmesi için bir anlaşma imzalayarak sivil nükleer programının geliştirilmesinde ilk somut adımları atmıştır. İsrail’in ilk nükleer silahlarını 1960’lı yıllarda elde ettiği düşünülmektedir ancak ülkenin bu konuyla ilgili herhangi bir somut açıklaması olmadığı için nükleer silahların varlığı uzun bir süre kesinlik kazanmamıştır. Aslında İsrail bu silahların varlığını resmi makamlarca kabul veya red etmemiştir, muğlaklığı destekleyecek açıklamalarda bulunmuştur. Örneğin 12 Aralık 1968’de İzak Rabin (O dönem İsrail Savunma Kuvvetleri Kurmay Başkanıdır.) İsrail’in bölgede nükleer silah geliştiren…

Read More

Yapay zeka teknolojisi ticari alanda hızla gelişmeye devam ederken, askeri alanda da önemli yeniliklerin kapısını açmıştır. Robotik, veri madenciliği, bilgisayar görü ve ana dil işleme gibi birçok klasik mühendislik alanında yapay zeka çığır açan bir teknoloji olmuştur. Yapay zeka ile onun alt dalları olan Deep Learning (Derin Öğrenme), Machine Learning (Makine Öğrenimi) artık birer prototip olmaktan çıkmış ve uygulamalar şeklinde sahalara inmiştir. Yapay Zeka Nedir? Yapay zeka, makinelerin yazılım aracılığı ile problem çözme yeteneğine sahip olmasıdır. Yapay zekanın herhangi bir problemi çözebilmesi için ilk olarak problem belirlenmelidir. Ardından problemi kavrayacak bir algı yada algılayıcılar aracılığı ile probleme ilişkin bilgi veri…

Read More

Blockchain, katılımcı taraflar arasında yürütülen ve paylaşılan tüm olayların şifrelenmiş işlem takibini sağlayan dağıtık veri kayıt sistemidir. Merkezi yapıya ihtiyaç duyulmaksızın geliştirilen bu sistemde işlemler, tarafların birebir iletişime geçmesiyle gerçekleştirilir. Bu durum doğrulama ya da aracı olma amaçlarıyla herhangi bir kuruma olan ihtiyacı ortadan kaldırdığı gibi sürecin daha hızlı, daha kolay ve daha güvenilir olmasına olanak tanır. Zincirlere kaydedilen bilgilerin silinemez ve değiştirilemez olması işlemlerin güvenirliğini artırırken aynı zamanda da bilgileri olası siber saldırılardan korur. Blockchain teknolojisi 2008 yılında Satoshi Nakamoto isimli bir kişi ya da bir grup tarafından ortaya atılmış ve “Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System” adlı makalede…

Read More

Covid-19 salgını insanların hayatında her şeyi etkilediği gibi tatile gitmelerinin de önündeki en büyük engellerden biri oldu. İnsanlar salgının hayatlarında oluşturduğu bunalımdan kurtularak keyifli bir tatil yapmak isteseler de virüsün sıçrama olasılığı nedeniyle 2020’de tatile gitmeye tedirgin yaklaştılar. Bu yaklaşımın turizm sektörünü derinden etkileyebilecek olması devletleri bir dizi önlem almaya itti. Salgın döneminde zor duruma giren işletmelerin de desteklenmeleri amacıyla ‘kefaletsiz kredi, kredi faiz oranlarının devlet destekli düşürülmesi, mevcut kredilerin ödeme vadesinin uzatılması’ gibi uygulamalar yürürlüğe kondu. Avustralya’da ve Fransa’da turizm sektörün zararının en aza düşürülmesi amacıyla dayanışma fonu oluşturuldu. Türk lirasındaki değer kaybı diğer ülkelere nazaran Türkiye’nin turizm sektöründeki…

Read More

Covid-19 Pandemisi dünyayı pek çok açıdan etkiledi. Pandemi’nin büyük ölçekli sonuçları olduğu kadar bireysel yaşama da etki ettiğini söylemek mümkün. Pandemi boyunca emekliliğe olan talep artışı buna bir örnek. Pandemi boyunca ABD’de emeklilik başvuruları arttı. İş gücündeki bu azalmanın ileriki yıllarda ekonomik büyümeye etki edeceği düşünülüyor. Gündelik yaşamı sekteye uğratan Pandemi insanların işe gitme motivasyonlarında azalmaya sebep oldu. Kalabalık ortamlardan kaçınmak ve Pandemi’nin bunaltıcı atmosferini evinde geçirmek isteyen insanlar emekliliği tercih etti. Labor Department via Federal Reserve verilerine göre ABD’de iş gücüne katılım 55 yaşının üstündeki bireylerde 2020 itibariyle %38 seviyelerini gördü. İlerleyen süreçte insanların Pandemi şartlarına alışmasıyla beraber bu…

Read More

Öz Gelişen teknolojiyle beraber insanların sosyal medya platformlarını kullanımlarında gözle görülebilecek derecede artış meydana gelmiştir. Bu platformlar büyük hacimli portföy ve danışmanlık şirketlerinin yanı sıra daha küçük hacimli oyuncuların hisseler karşısındaki tepkilerini paylaşabilecekleri alan olarak ortaya çıkmaktadır. Daha küçük hacimli sermayeye sahip olsalar da sayıca fazla olan oyuncuların hisseler üzerindeki etkisi bu çalışmanın konusunu oluşturmaktadır. Bu çalışmada küçük hacimli oyuncuların paylaştığı sosyal medya gönderilerinin hisseler üzerindeki etkisi incelenecektir. Elde edilen veriler ışığında nicel olarak fazlaca bulunan bu tür borsa oyuncuları, paylaştıkları gönderiler sayesinde hisseleri olumlu ya da olumsuz etkileyebilecekleri ortaya çıkmaktadır. Ayrıca küçük sermayeli borsa oyuncularının birbiri üzerinde etkileri sosyal…

Read More

Rus Gazı, başta Avrupa olmak üzere birçok ülke için büyük önem arz eder. Özellikle siyasi kriz anlarında Rusya – Avrupa arasında doğalgaz kritik bir rol oynar. Ukrayna krizinin başlamasından itibaren Rusya’dan Avrupa’ya geçen enerji akışında birçok değişiklik meydana geldi. Doğalgaz Satışında Düşüşler ve Yükselişler Gazprom, doğalgaz satışının geçen senenin Ocak – Nisan dönemine göre Avrupa Birliği ve Türkiye için %26,9 oranında azaldığını açıkladı. Şirket, bu dönem için gaz üretiminin ise geçen yılın aynı dönemine oranla %2,5 düştüğünü söyledi. Rusya’da iç piyasa açısından da düşüş gerçekleşti. Şubat ayının mevsim normallerinin üstünde sıcak olmasından dolayı ülke içindeki tedarik de 3,76 oranında düştü.…

Read More