What's Hot

    Market Cannibalization, Market ya da Pazar yamyamlığı, bir şirketin yeni ürününü piyasaya sürdükten sonra eski ürününün satış payındaki kaybına denir.  Yeni…

    SON YAZILAR

    Mali kaldıraç, tam istihdam durumunda görülen bütçe açığına alternatif olarak Richard Musgrave tarafından formüle edilmiştir.…

    Gelir düzeyindeki artışın vergi gelirleri üzerindeki olumlu etkisinin, vergi haddindeki düşmenin vergisi gelir üzerindeki olumsuz…

    Paranın gelişimi dünyanın her yerinde farklı gösterir. Paranın tarihi insanın tarihi kadar geri gidebilir. İnsanın…