Marka Nedir? Marka kavramın kökeni Orta Çağ Avrupa’sına kadar uzanır. O dönemde  kendilerinin olduğunu göstermek amacıyla at sahiplerinin atlarını damgalamasına…

Vergi çarpanı kavramı otonom vergilerdeki değişimle gayri safi yurtiçi hasıla arasındaki ilişkiyi inceler. Otonom harcama; olduğundan, otonom harcamadaki değişmenin denge…