Marka Nedir? Marka kavramın kökeni Orta Çağ Avrupa’sına kadar uzanır. O dönemde  kendilerinin olduğunu göstermek amacıyla at sahiplerinin atlarını damgalamasına verilen…

    Girişim sermayesi (venture capital (“VC”)) yatırım sözleşmeleri portföy yönetim şirketlerinin belkemiğini oluşturmaktadır. Satın alınacak şirketin satın alım prosedürü, satın alınacak hissenin…

    Amerikalı iktisatçı D.W. Jorgenson tarafından 1960’larda geliştirilen neoklasik yatırım modeli ana fikri, firmaların kar maksimizasyon davranışıdır. Neoklasik yatırım modeli kar maksimizasyonunu…

    SON YAZILAR

    Günümüzde merkez bankası politika yapıcıları iktisadi ortamdaki değişikliklere genellikle kısa dönem nominal faiz haddini -…

    Paranın gelişimi dünyanın her yerinde farklı gösterir. Paranın tarihi insanın tarihi kadar geri gidebilir. İnsanın…