Browsing: Mikro İktisat

Sabit yatırım kararlarını incelemek isteyen firmaların yararlanabileceği yaklaşımlardan biri hızlandıran modelidir.  Bu model yatırımı faiz haddi ile değil de hasıla…

Negatif ikame etkisi, pozitif gelir etkisinden küçük olan mallara, 19. Yüzyılda yaşamış olan İngiliz iktisatçısı Robert Giffen ‘e atfen Giffen…

Toplam arzı bekleyişler ile ilişkilendiren bir model eksik bilgi modelidir. Yeni klasik modelin kurucularından Amerikalı iktisatçı E.Lucas tarafından geliştirilmiştir. Firma…

Bir ekonomide enflasyonu yüzde 1 düşürmek için o dönemin doğal hasılasının yüzde kaçından fedakarlık etmek gerektiğini ifade eden rakama, fedakarlık…

Arz, üretim sonucunda ortaya çıkan mal miktarıdır. Arz (S) harfi ile gösterilir ve arz eğrisi pozitif eğimlidir. X malı arzını…

Pareto optimal dağılımlardan hangisinin diğerlerinden daha üstün olduğunu ve dolayısıyla da diğerlerine tercih edilmesi gerektiğini belirlemeyi mümkün kılan sosyal refah…