Yazar: Ibrahim Mesut

Yapay zeka, günümüzde farklı sektörlerde birçok uygulama ile kullanılmaktadır. Bu uygulamalar, işletmelerin hedefleri doğrultusunda süreçlerin otomatikleştirilmesi, verimliliğin artırılması ve maliyetlerin düşürülmesi gibi faydalar sağlamaktadır. * Sağlık sektöründe yapay zeka, teşhis, tedavi ve hasta bakımı gibi birçok alanda kullanılmaktadır. Makine öğrenmesi ve görüntüleme teknolojilerinin birleştirilmesi ile hastalık tespiti doğruluğu artırılmaktadır. Ayrıca, yapay zeka, tıbbi cihazların geliştirilmesinde ve hastaların sağlık durumlarının izlenmesinde de kullanılmaktadır. * Finans sektöründe yapay zeka, risk analizi, yatırım tavsiyeleri, dolandırıcılık tespiti ve müşteri hizmetleri gibi birçok alanda kullanılmaktadır. Finansal verilerin analizi ile yatırım fırsatları belirlenebilir. * Perakende sektöründe yapay zeka, müşteri davranışlarının analizi ile kişiselleştirilmiş teklifler sunulabilir ve…

Read More

ABD ABD para politikaları, Federal Rezerv Bankası (FED) tarafından yürütülmektedir. Amerika’da banka rezervlerinin kontrolü temel olarak açık piyasa işlemleriyle yapılmaktadır. FED genelde (DİBS) devlet iç borçlanma senetlerini ikincil piyasalara kullandırmakta, faiz oranlarını bozmadan rezervleri sisteme ekleme ya da sistemden çekme olanağı bulmaktadır. DİBS’ lerin doğrudan satışları kalıcı etki yarattığından, genellikle yıl içinde piyasada on ya da daha az sayıda doğrudan satış yapmakta, günlük likidite kontrolünü özellikle repo ve ters repo işlemleriyle yürütmektedir (Akçay, 1997, s. 43). ABD’ de FED para politikası uygulamasında açık piyasa işlemlerini esnek bir yapıyla kullanmakta, bankacılık sisteminin rezerv seviyesini, kısa vadeli faiz oranı değişimleriyle de para…

Read More

Yapay zeka, bilgisayar sistemlerinin insan benzeri bir şekilde düşünebilmesini sağlayan ve insan zekasını taklit etmek amacıyla tasarlanan bir disiplindir. Bu disiplin, birçok farklı yaklaşım ve teknolojiyi içermektedir. Yapay zeka, makine öğrenimi, derin öğrenme, doğal dil işleme, genetik algoritmalar, yapay sinir ağları ve uzman sistemler gibi farklı teknolojileri kullanarak çeşitli uygulamalarda kullanılabilmektedir. Makine öğrenimi, bir bilgisayar sistemine verilen verilerden öğrenme yapabilme yeteneğini ifade eder. Bu yaklaşım, bir sistemin insan müdahalesi olmadan, verilerden bir model oluşturarak öğrenmesine imkan sağlar. Derin öğrenme ise, yapay sinir ağları kullanarak büyük miktarda veriden karmaşık örüntüler ve ilişkiler tespit edebilme yeteneğini ifade eder. Doğal dil işleme, insan…

Read More

Veri bilimi, bir dizi matematiksel, istatistiksel ve bilgisayar bilimleri tekniklerini kullanarak, büyük veri kümelerinden anlamlı bilgiler çıkarmayı hedefleyen bir disiplindir. Bu amaçla, veri bilimi, verileri toplama, temizleme, analiz etme, görselleştirme ve yorumlama işlemleri yaparak sonuçları yorumlayan bir dizi teknik ve araç kullanır. Veri bilimi, işletmelerin, devlet kurumlarının, araştırma merkezlerinin ve hatta bireylerin karşılaştığı her türlü veriyle ilgilenir. Veri bilimi, bir şirketin satışlarını, tüketici davranışlarını veya stoklarını analiz edebilir. Aynı zamanda hükümetlerin, sağlık sistemlerinin veya eğitim kurumlarının büyük veri kümelerini analiz ederek, etkinliklerini veya politikalarını iyileştirmelerine yardımcı olabilir. Veri bilimi, birçok farklı disiplini içeren çok disiplinli bir alandır. İstatistik, matematik, bilgisayar…

Read More

Bir ülkede gerçekleşmekte olan büyümenin uzun dönemde büyüme trendinden sapmasına, iktisadi dalgalanmalar denir. Devri hareketler diye de nitelendirilen iktisadi dalgalanmalar aşağıdaki grafikte gösterilmiştir. Grafikte koyu renkte gösterilen pozitif eğimli doğru, reel GDP ‘nin her yıl ortalama – uzun dönem büyüme hızına eşit bir hızda büyümesi halinde söz konusu olacak reel GDP trend değerlerini, kısaca reel GDP büyüme trendini gösterir. Yine grafikte yer alan ve aşağı – yukarı sürekli kıvrılan eğri ise, her yılın gerçekleşen reel GDP değerlerini yansıtır. Grafikteki reel GDP, ( reel GDP trend değerlerinden oluşan ) reel GDP büyüme trendi koyu işaretlenmiş düz çizgi etrafında sürekli dalgalanmaktadır. Bu…

Read More

Python’da, her şey bir objedir. Bir obje, bir veri yapısı veya bir fonksiyon olabilir. Örneğin, bir string bir objedir ve string fonksiyonları kullanarak string verilerini işleyebilirsiniz. Python’da kullanılan en yaygın veri yapılarından bazıları listeler, sözlükler, kümeler ve tuple’lardır. Bu veri yapıları, belirli amaçlar için tasarlanmış ve işleme uygun hale getirilmiştir. Listeler, sıralı veri yapılarıdır ve elemanlarının herhangi bir veri tipi olabilir. Listeler, değiştirilebilir bir veri yapısıdır, yani elemanlar eklenebilir, silinebilir veya değiştirilebilir. Listenin elemanlarına, indeksleri kullanarak erişebilirsiniz. Sözlükler, anahtar-değer çiftleri olarak depolanan bir veri yapısıdır. Sözlükler, bir anahtarın karşılık gelen değeri ile birlikte depolanır. Sözlüklerde anahtarlar benzersiz olmalıdır. Kümeler, benzersiz…

Read More

Göğüs kanseri sınıflandırması, makine öğrenimi algoritmalarının kullanıldığı bir tıbbi uygulamadır. Bu uygulama, göğüs kanseri tarama testlerinde elde edilen görüntülerin analiz edilmesi yoluyla kanser türünün saptanmasını amaçlamaktadır. Göğüs kanseri, kadınlarda en sık görülen kanser türlerinden biridir ve erken teşhis edilmesi hayat kurtarıcı olabilir. Göğüs kanseri sınıflandırması, görüntü işleme teknikleri, özellik çıkarımı ve sınıflandırma algoritmalarının bir arada kullanılmasını gerektirir. Öncelikle, göğüs kanseri tarama testlerinde elde edilen görüntülerin işlenmesi ve ön işlemesi yapılır. Daha sonra, görüntülerden özellikler çıkarılır ve bu özellikler kullanılarak kanser türü belirlenmeye çalışılır. Sınıflandırma algoritmaları, elde edilen özellikleri kullanarak kanser türünü sınıflandırır. Makine öğrenimi algoritmaları, bu uygulamada oldukça etkilidir. Özellikle,…

Read More

TensorBoard, TensorFlow kütüphanesi ile birlikte kullanılan bir görselleştirme aracıdır. Makine öğrenimi modellerinin performansını izlemek, hata ayıklamak ve optimize etmek için kullanılır. Keras ise, açık kaynaklı bir yapay sinir ağı kütüphanesidir ve özellikle yapay sinir ağı konusunda deneyimi olmayan geliştiriciler için ideal bir seçimdir.

Read More

Enflasyon, bir ekonomideki mal ve hizmet fiyatlarının zaman içinde sürekli olarak artmasıdır. Kişisel mali durumu birçok yönden etkileyen karmaşık bir olgudur. Enflasyon yükseldiğinde, paranızın satın alma gücü azalır, bu da aynı miktarda para ile daha az mal ve hizmet satın alabileceğiniz anlamına gelir. Enflasyonun kişisel mali durum üzerinde önemli bir etkisi olabilir, ancak paranızı bunun etkilerinden korumanın yolları vardır. Enflasyonu ve Nedenlerini Anlamak Geniş anlamda şişme, şişirme, kabartma, coşturma, aşırı genişleme ve şişkinlik anlamına gelen “enflasyon” kelimesi, dar ve kavramsal anlamıyla “fiyatlar genel seviyesinde görülen etkili ve sürekli artışlar” demektir. Başka bir deyişle, enflasyon bir tek veya birkaç malın fiyatının…

Read More

Basit Keynesyen modelde otonom harcama A(0) artınca ( azalınca ), toplam planlanan harcama ve buna bağlı olarak da mal piyasasında dengeyi sağlayan reel GDP artar ( azalır ). Otonom harcamadaki değişmenin denge reel GDP düzeyinde yol açtığı değişme, aşağıdaki denklem otonom harcamadaki değişme itibari ile ifade edilmek üzere gösterilebilir; Diğer taraftan otonom harcama; Olduğundan, otonom tüketim C(0), otonom yatırım I(0), hükümet alımları G(0 ), transfer ödemeleri TR(0) ve otonom vergiler T(0) değişince, otonom harcama da değişir. Yani ikinci denklem, otonom harcamayı oluşturan bu unsurlardan her birindeki değişme itibariyle ifade edilebilir. Bu bağlamda basit Keynesyen modelde otonom harcamadaki değişmenin denge reel…

Read More