Yazar: Emirhan Ozdemir

Öz Gelişen teknolojiyle beraber insanların sosyal medya platformlarını kullanımlarında gözle görülebilecek derecede artış meydana gelmiştir. Bu platformlar büyük hacimli portföy ve danışmanlık şirketlerinin yanı sıra daha küçük hacimli oyuncuların hisseler karşısındaki tepkilerini paylaşabilecekleri alan olarak ortaya çıkmaktadır. Daha küçük hacimli sermayeye sahip olsalar da sayıca fazla olan oyuncuların hisseler üzerindeki etkisi bu çalışmanın konusunu oluşturmaktadır. Bu çalışmada küçük hacimli oyuncuların paylaştığı sosyal medya gönderilerinin hisseler üzerindeki etkisi incelenecektir. Elde edilen veriler ışığında nicel olarak fazlaca bulunan bu tür borsa oyuncuları, paylaştıkları gönderiler sayesinde hisseleri olumlu ya da olumsuz etkileyebilecekleri ortaya çıkmaktadır. Ayrıca küçük sermayeli borsa oyuncularının birbiri üzerinde etkileri sosyal…

Read More