Yazar: Fehmi Diltemiz

Ne Olmadan Savaş Uçağı Motoru Üretemezsiniz ? Süperalaşımlar, yüksek sıcaklık ve korozif ortam altında mekanik özelliklerini diğer metalik alaşımlara oranla yüksek seviyede koruyabilen metalik malzemelerdir. Genel olarak nikel, kobalt ve demir-nikel esaslı olmak üzere üç ana grup altında sınıflandırılırlar. Sıcaklığın görece düşük (500-700 0C), mekanik mukavemet isterlerinin yüksek olduğu durumlarda demir-nikel esaslı süperalaşımlar kullanılmaktadır. En yaygın

Read More