Browsing: İktisat Teoremleri

Bir ekonomide enflasyonu yüzde 1 düşürmek için o dönemin doğal hasılasının yüzde kaçından fedakarlık etmek gerektiğini ifade eden rakama, fedakarlık…

Pareto optimal dağılımlardan hangisinin diğerlerinden daha üstün olduğunu ve dolayısıyla da diğerlerine tercih edilmesi gerektiğini belirlemeyi mümkün kılan sosyal refah…