Gelecek

Endüstrinin ve Dijital Ürünün Geleceği Hakkında Neler Bekliyoruz?

DataKapital faaliyet alanı için tahminlediği geleceği iki başlıkta ele alıyor. Endüstrinin geleceği ve ürünün geleceği. İlki önümüzdeki on yıllık bir projeksiyon için tahminleri içerirken ikincisi ürünün hedeflenen nihai formunu ve özelliklerini ele alıyor.

DataKapital hali hazırda spesifik bir alanda ve spesifik dil işleme teknolojileri ile faaliyet gösterse de içinde bulunduğu endüstriyi iş istihbaratı, faaliyeti destekleyici teknolojilerini ise büyük veri teknolojileri olarak ele alıyor. Bu iki temel konseptin birleşimi ve çıktısı ise veri bazlı karar destek ve raporlama sistemlerinin üretimini zorunlu kılıyor. Bu yüzden endüstriyel konum olarak gelecek projeksiyonunu bu sistemleri merkeze koyarak ele almak durumundayız.

İnanıyoruz ki hızla gelişen önümüzdeki on yıllık dönemde üç temel değişim bahsedilen sistemler için belirleyici olacak;

  • a- Dağıtık işleme ve makine öğrenimi teknolojilerinin sürekli ilerlemesiyle daha büyük miktarlardaki verilerin, daha hızlı ve eş zamanlı işlenmesi.
  • b- Açık istihbarat konseptinin veri ölçekleriyle birlikte dönüşmesi ve sosyal bilimler literatürüne yeni kavramların ve yaklaşımların girmesi.
  • c- Alternatif veri kaynaklarının daha düşük maliyetlerle, daha geniş örneklemlere ulaşması böylece konvansiyonel araştırma ve analiz yöntemlerinin rekabet olanaklarını yitirmesi.

Bu varsayımlar temel alındığında sürekli artan bir şekilde, dikey olarak geliştirilen teknolojilerin ve bunları üreten organizasyonların artmasını bekliyoruz. Bizim öngörümüze göre 2020’den itibaren endüstrinin 1.aşaması diyebileceğimiz bu evre küçük ve bağımsız şirketlerden müteşekkil ve farklı uzmanlık alanlarında derinleşen yapılardan oluşacaktır. İlerleyen aşamalarda ise satın alma ve birleşmeleri yoğun bir şekilde göreceğimiz kanaatindeyiz. Veri biliminin entegrasyona uygun yapısı ve çaprazlamanın getirdiği yüksek verimlilik, sinerji bu birleşme ve satın almaları hızlandıran faktörler olacaktır. Diğer sektörlerden farklı olarak entegre edilen ve zenginleştirilen alternatif veriler, çıktıda muazzam verimlilik farkları ve çarpan etkileri oluşturmaktadır.

Endüstrinin birleşme ve yoğunlaşma hızına paralel olarak daha önce benzeri görülmemiş analiz teknolojilerinin, derinliklerinin ve isabetlerinin de görüleceği kanaatindeyiz. Şu anda öngöremediğimiz veri ve analiz ölçeklerine isabette oldukça güçlü, asimetrik ve beklenmedik karar destek sistemlerinin üretilmesi beklenebilir.

Ürünümüz için tasarladığımız nihai hedef ise anında ve istenen ölçekte sentiment ve psikometri çıktıları üretebilen bir web 2.0 arama motoru olabilmektir. Bu plana göre her bir kategori için dikey dil işleme teknolojileri üreterek analiz öğesini çok katmanlı bir sistemden geçirmeyi hedefliyoruz. Öncelikle kümeleme algoritmaları analiz öğesinin bağlamını tespit edecek ardından bağlama göre özel eğitilmiş dil işleme modülü ile sentiment ve psikografi çıktıları elde edeceğiz. Böylece her konu/bağlam için dikey olarak özelleştirilmiş makine öğrenimi algoritmaları ile yüksek isabetli analiz çıktıları elde edebileceğiz.

Bu dil işleme katmanları, verilerden elde edilecek çıktıları zenginleştiren ve kalitesini arttıran yatay kontrol mekanizmaları ile de desteklenecektir. Ek spam filtreleri, içerik üreticilerinin düzenli olarak ölçüldüğü sabit metrikler vb. ürünümüzde analiz kalitesini sürekli arttıran unsurlar olacaktır. Web 3.0 için data kaynaklarını çeşitlendirmek ve bu analitikleri işlemekle ilgili DataKapital’in mevcut üründe herhangi bir çabası olmayacaktır. Veri altyapılarının istenen ölçekte geliştirilmesi için web 3.0 temasının oturmasını ve veri konseptindeki temel farklılıkların net bir şekilde ortaya çıkmasını bekleyeceğiz. Önümüzdeki on yıllık süreçte bu konseptin veri teknolojileri geliştirmek için istenen konsepte ulaşıp ulaşmayacağını kestirmek oldukça güç.

Özetle DataKapital önümüzdeki on yıllık dönemde farklı konu başlıklarının tümü için ve tüm web2.0 birleşenleri için bir arama motoru ve analiz aracı olmayı hedeflemektedir.

Yardım için
her zaman buradayız!
216 709 72 93