Browsing: İktisat

Bir ülkede gerçekleşmekte olan büyümenin uzun dönemde büyüme trendinden sapmasına, iktisadi dalgalanmalar denir. Devri hareketler diye de nitelendirilen iktisadi dalgalanmalar…

Solow modeli sermaye birikiminin büyüme üzerindeki tesirini minimum olarak kabul eder ve bunu tasarruf seviyesinin – sermaye birikiminin büyümeyi yalnızca…

Sabit yatırım kararlarını incelemek isteyen firmaların yararlanabileceği yaklaşımlardan biri hızlandıran modelidir.  Bu model yatırımı faiz haddi ile değil de hasıla…